www.spict.com
SPICT >>1.业务查询 -- 2.危险品进箱计划 -- 3.YML当日空箱盘存表
船舶计划

LOADING...
进箱计划
  中文船名 英文船名 船代码 进口航次 出口航次 服务航线 开始收箱时间 结束收箱时间 靠泊时间 开船时间 泊位  
1 长锦查理 CHARLIE SNKO-CHARLIE A1808S 1808S KCX/现代、长锦吉大港线 2018-12-13 02:00 2018-12-16 22:00 2018-12-16 09:00 2018-12-16 22:00 1 挂靠港
2 达飞艾莫波尔 CMA CGM AMBER CMA-AMBER 236N 241S ANZEX/达飞、东方海外新西兰线 2018-12-16 20:00 2018-12-21 00:00 待定 待定 1 挂靠港
3 达飞巴生航行者 PORT KLANG VOYAGER CMA-VOYAGER 0VV0WS 0VV11N FFE2/FESCO东方港线 2018-12-18 04:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
4 德翔圣佩德罗 SAN PEDRO TS-PEDRO 18003N 18004S VTC/正利、德翔、高丽东南亚线 2018-12-18 10:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
5 德翔瓦尔诺 WARNOW CARP TS-CARP 18050W 18051E SJX2/德翔日本关东线 2018-12-15 04:00 2018-12-20 02:30 2018-12-19 14:00 2018-12-20 02:30 2 挂靠港
6 东方富 DONG FANG FU SN-DFF 1849N 1850S SCT/中外运台湾线 2018-12-15 10:00 2018-12-20 02:00 2018-12-19 13:30 2018-12-20 02:00 1 挂靠港
7 高丽幸福 SUNNY CLOVER KM-CLOVER 1826N 1827S KSH/高丽、天敬海防线 2018-12-12 16:00 2018-12-16 07:00 2018-12-15 20:00 2018-12-16 06:30 1 挂靠港
8 高丽雅加达 KMTC JAKARTA KM-JKT 1814N 1815S KCT/高丽、兴亚、德翔泰国二线 2018-12-14 14:00 2018-12-18 06:00 2018-12-17 21:30 2018-12-18 07:00 1 挂靠港
9 国家 KUO CHIA CNC-CHIA 0RK1MN 0RK1RS RBC/宏海、东方海外东南亚线 2018-12-12 16:00 2018-12-16 23:59 2018-12-16 10:00 2018-12-16 23:59 1 挂靠港
10 海丰丰桥 SITC TOYOHASHI SIT-TOYOHASH 1832W 1833E T2/海华周二关东线 2018-12-14 15:00 2018-12-18 13:00 2018-12-18 04:00 2018-12-18 13:00 3 挂靠港
11 海丰海岸 HAIAN GATE SIT-HAIAN 1851W 1852E S7/海丰周日关西线 2018-12-13 12:00 2018-12-17 09:00 2018-12-16 23:59 2018-12-17 09:00 2 挂靠港
12 海丰河北 SITC HEBEI SIT-HEBEI 1821NI 1821N S5/海丰周五关西线 2018-12-12 02:00 2018-12-15 10:00 2018-12-14 19:00 2018-12-15 07:30 2 挂靠港
13 海丰浙江 SITC ZHEJIANG SIT-ZHEJIANG 1833NI 1833N S5/海丰周五关西线 2018-12-17 14:00 2018-12-20 22:00 待定 待定 1 挂靠港
14 海华上海 GLORY SHANGHAI HA-SHANGHAI 1842N 1843S CJV/海华中日越线 2018-12-13 16:00 2018-12-19 22:00 2018-12-19 10:00 2018-12-19 22:00 3 挂靠港
15 海华香港 GLORY FORTUNE HA-FORTUNE 1850W 1851E S2/海华周二关西线 2018-12-15 20:00 2018-12-20 11:00 2018-12-19 23:30 2018-12-20 11:00 3 挂靠港
16 海洋网联文明 ACACIA MING ONE-MING 023W 024E AHX/日本邮船夏威夷线 2018-12-12 10:00 2018-12-18 03:00 2018-12-17 22:30 2018-12-18 03:00 3 挂靠港
17 宏贵 MIRAMARIN R-MIRAMARIN 0003E 0004W AIM/阿联酋、高丽、宏海中东线 2018-12-16 08:00 2018-12-21 00:00 待定 待定 1 挂靠港
18 宏荣 JARU BHUM R-JARU 007N 007S RBC5/宏海、中远海泰菲航线 2018-12-16 16:00 2018-12-22 00:00 待定 待定 1 挂靠港
19 宏勇 JITRA BHUM R-JITR 280N 280S RBC/宏海、东方海外东南亚线 2018-12-19 12:00 2018-12-24 00:00 待定 待定 1 挂靠港
20 肯考迪娅 RHL CONCORDIA CO-CONCORDIA 102E 103W SWS2/太平、中远西非线 2018-12-16 02:00 2018-12-20 08:00 2018-12-19 08:30 2018-12-20 08:00 1 挂靠港
21 潘德 NORDPANTHER CNC-NORDPANT 0XW24N 0XS29S CS1/现代、正利、孟虎越南菲律宾线 2018-12-18 16:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
22 荣耀冠东 GLORY GUANDONG HA-GUANDONG 1849W 1850E S6/海华周六关西线 2018-12-12 12:00 2018-12-15 09:00 2018-12-14 23:30 2018-12-15 09:00 2 挂靠港
23 荣耀冠东 GLORY GUANDONG HA-GUANDONG 1850W 1851E SKT6/海华周五关东线 2018-12-17 22:00 2018-12-20 22:00 待定 待定 1 挂靠港
24 荣耀盛东 GLORY SHENGDONG HA-SHENGDONG 1850W 1851E S6/海华周六关西线 2018-12-18 12:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
25 荣耀振东 GLORY ZHENDONG HA-ZHENDONG 1849W 1850E SKT4/海华周日关东线 2018-12-12 22:00 2018-12-17 09:00 2018-12-16 23:00 2018-12-17 09:00 3 挂靠港
26 荣耀振东 GLORY ZHENDONG HA-ZHENDONG 1850W 1851E SKT4/海华周日关东线 2018-12-19 22:00 2018-12-24 00:00 待定 待定 1 挂靠港
27 天敬意志 NORTHERN VOLITION CK-VOLTION 1812SA 1812S PCI(S)/长锦、兴亚、新海丰东南亚南线 2018-12-13 20:00 2018-12-17 14:00 2018-12-16 21:00 2018-12-17 14:00 2 挂靠港
28 现代白金 HYUNDAI PLATINUM HM-PLATINUM 047E 048W ACS/现代、孟虎、汉堡南美东南亚线 2018-12-15 18:00 2018-12-19 08:00 2018-12-18 08:00 2018-12-19 07:30 1 挂靠港
29 现代圣约翰 ST. JOHN HM-JOHN 102N 103S KCX/现代、长锦吉大港线 2018-12-19 14:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
30 现代威朗 NAVIOS VERANO HM-VERANO 007N 008S FTS/现代泰国线 2018-12-12 04:00 2018-12-17 23:59 2018-12-17 15:00 2018-12-17 23:59 2 挂靠港
31 现代温哥华 HYUNDAI VANCOUVER HMM-VANCOUVE 248E 249W CIX/现代、德翔印度线 2018-12-18 06:00 2018-12-21 06:00 待定 待定 1 挂靠港
32 绚城 KOTA NEBULA PIL-NEBULA 300N 301S KTX/玛丽安娜澳洲线 2018-12-14 08:00 2018-12-18 06:30 2018-12-17 22:00 2018-12-18 06:00 1 挂靠港
33 阳明温哥华 YM VANCOUVER YM-VANCOUVER 119N 120S CAT/YM/PIL/EVG/SNL澳洲线 2018-12-13 16:00 2018-12-16 20:00 2018-12-16 04:00 2018-12-16 20:00 2 挂靠港
34 亿春 WAN HAI 306 W-306 N257 S258 CPF/万海、中外运中菲泰越航线 2018-12-12 20:00 2018-12-16 03:00 2018-12-15 05:00 2018-12-16 03:00 3 挂靠港
35 意诗 ITAL LIRICA EG-LIRICA 091N 092S AUS2/川崎、NYK、MOSK澳洲线 2018-12-15 12:00 2018-12-18 23:00 2018-12-18 12:00 2018-12-18 23:00 1 挂靠港
36 远东玛雅 MINNA F-MINNA 401S 401N FCD2/FESCO俄罗斯线 2018-12-13 04:00 2018-12-17 08:00 2018-12-17 10:30 2018-12-17 20:00 1 挂靠港
37 正利海豚 CONSTANTINOS P CNC-CONSTANT 0XA1N 0XA1NS FTS/现代泰国线 2018-12-13 10:00 2018-12-18 10:00 2018-12-18 01:00 2018-12-18 10:00 2 挂靠港
38 中海东京 CSCL TOKYO CS-TOKYO 258W 260E SKS2/泛亚日本线 2018-12-15 04:00 2018-12-19 02:00 2018-12-18 14:00 2018-12-19 02:00 3 挂靠港
39 中海秋田 OPTIMA CS-OPTIMA 360W 361E SKS-7/泛亚日本线 2018-12-14 10:00 2018-12-17 21:30 2018-12-17 10:00 2018-12-17 21:30 3 挂靠港
40 中通卡瑞娜 JRS CARINA CL-CARINA 1851W 1852E EKX/中通周六日本关东线 2018-12-18 16:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
41 中外运香港 SINOTRANS HONG KONG SN-HKG 1850W 1851E SKS6/C3日本关西线 2018-12-18 14:00 2018-12-23 00:00 待定 待定 1 挂靠港
    [1]        
©2004-2018上海浦东国际集装箱码头有限公司版权所有。 在线用户:11